JavaScript 03-03-2013

Javascript.png

Key codes (Char codes)

La seguente è la tabella rispecchia i key code della tastiera.

 

Tasto Codice Tasto Codice Tasto Codice
backspace 8 e 69 numpad 8 104
tab 9 f 70 numpad 9 105
enter 13 g 71 multiply 106
shift 16 h 72 add 107
ctrl 17 i 73 subtract 109
alt 18 j 74 decimal point 110
pause/break 19 k 75 divide 111
caps lock 20 l 76 f1 112
escape 27 m 77 f2 113
page up 33 n 78 f3 114
page down 34 o 79 f4 115
end 35 p 80 f5 116
home 36 q 81 f6 117
left arrow 37 r 82 f7 118
up arrow 38 s 83 f8 119
right arrow 39 t 84 f9 120
down arrow 40 u 85 f10 121
insert 45 v 86 f11 122
delete 46 w 87 f12 123
0 48 x 88 num lock 144
1 49 y 89 scroll lock 145
2 50 z 90 semi-colon 186
3 51 left window key 91 equal sign 187
4 52 right window key 92 comma 188
5 53 select key 93 dash 189
6 54 numpad 0 96 period 190
7 55 numpad 1 97 forward slash 191
8 56 numpad 2 98 grave accent 192
9 57 numpad 3 99 open bracket 219
a 65 numpad 4 100 back slash 220
b 66 numpad 5 101 close braket 221
c 67 numpad 6 102 single quote 222
d 68 numpad 7 103  

 

Key Code
backspace 8
tab 9
enter 13
shift 16
ctrl 17
alt 18
pause/break 19
caps lock 20
escape 27
page up 33
page down 34
end 35
home 36
left arrow 37
up arrow 38
right arrow 39
down arrow 40
insert 45
delete 46
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
a 65
b 66
c 67
d 68

Ti potrebbero interessare anche JavaScript | Key code | Key code | Char code